Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Indtast vandforbrug
 
  Vandkvalitet
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

 
[ Dette er forsiden ]
Ingen pesticider fundet i vores vand - se mere under Vandkvalitet

 

 Vores vand er rent.  Vi har netop fået foretaget en grundig analyse af vores drikkevand i Egernsund. Der er ikke fundet nogen form for pesticider eller anden forurening hos os.
Dermed er vi ikke ramt af det meget omtalte pesticid desphenyl-chloridazon, som desværre er fundet i mange vandværksboringer rundt omkring i landet.
KLIK på "Vandkvalitet" i menuen til venstre - og se de seneste analyseresultater - grafisk udvikling over analyseresultater og m.m.

  
Bestyrelsen har (med generalforsamlingens opbakning) besluttet at indføre elektroniske og fjernaflæste vandmålere. Et større projekt der startede i foråret 2015 og strækker sig til udgangen af 2017 - læs mere under "Målerudskiftning".

  Kom du ikke til generalforsamling den 21. marts 2017 har du her chancen for at læse  regnskabet 2016 og budget 2017.

  Du har mulighed for at se en detaljeret elektronisk tegning over vores vandledninger i Egernsund og Rendbjerg. Du kan zoome ind og ud, søge efter en bestemt adresse, se detaljer m.m. - følg dette link....

Der mangler enkelte detaljer i tegningerne, men de kommer løbende hen ad vejen....

Det er vigtigt løbende selv at holde øje med din vandmåler. Det er dine EGNE penge det drejer sig. Vi har flere gang i byen haft tilfælde hvor der har været brud i ledningsnettet eller lign., som har betydet store vandregninger. Se artikel fra JyskeVestkysten om problemstillingen.

Har du nogle forslag til ting som mangler på vores hjemmeside, eller har du øvrige kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os, eventuel via email .


 

  

   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top