Kontaktpersoner
  Takstblad/priser
  Statistik
  Flyttemeddelelse
  Indtast vandforbrug
  Vandkvalitet
  Målerudskiftning
  Historier - fra os..
  Principtegning
  Vandspareråd
  Vedtægter
  Ledningsregistrering

 

 
[ Dette er forsiden ]
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 19:00 på DGS......  Aflæsningskort skulle have været indberettet senest den 7. januar 2017. Såfremt vandværket ikke har modtaget din aflæsning så se reglerne her.

Læs artikel fra Danske Vandværker om hvordan du undgår frostsprængning af dine vandrør. Klik her for at se mere....

Bestyrelsen har (med generalforsamlingens opbakning) besluttet at indføre elektroniske og fjernaflæste vandmålere. Et større projekt der startede i foråret 2015 og strækker sig til udgangen af 2017.


  Fra og med 2016 er aflæsningstidspunktet af vandmåler d. 31.12. og vandregningen kommer så først i januar 2017 til betaling 1.2.2017, dækkende hele 2016 + 4. kvartal 2015 - minus aconto bidraget for samme periode.
Baggrunden for dette skyldes at alle afgifter altid reguleres ved årsskifte, og det "skæve" vandår var umuligt at administrere.
Bemærk - dem har fået den nye vandmåler (se nedenstående omkring fjernaflæste målere) får ingen aflæsningskort tilsendt i december måned.


  Kom du ikke til generalforsamling den 14. marts 2016 har du her chancen for at læse bestyrelsens beretning, og se regnskabet 2015 og budget 2016.

 NYT NYT NYT om VANDKVALITET også hos os i Egernsund
KLIK på "Vandkvalitet" i menuen til venstre - og se de seneste analyseresultater - grafisk udvikling over analyseresultater og m.m.

 

  Du har mulighed for at se en detaljeret elektronisk tegning over vores vandledninger i Egernsund og Rendbjerg. Du kan zoome ind og ud, søge efter en bestemt adresse, se detaljer m.m. - følg dette link....
Der mangler enkelte detaljer i tegningerne, men de kommer løbende hen ad vejen....

Det er vigtigt løbende at holde øje med din vandmåler. Det er dine EGNE penge det drejer sig. Vi har flere gang i byen haft tilfælde hvor der har været brud i ledningsnettet eller lign., som har betydet store vandregninger. Se artikel fra JyskeVestkysten om problemstillingen.

Har du nogle forslag til ting som mangler på vores hjemmeside, eller har du øvrige kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os, eventuel via email .


 

  

   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top