Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Filterproblemer på vandværket i sommeren 2006 ]
  

I løbet af maj og juni måned 2006 kontaktede mange forbrugere vandværket omkring uklar og til tider helt brunt vand.

Efter en vandanalyse modtaget d. 21.6.2006 kunne vi konstatere, at vores jernindhold var alt for højt. Vi har så kontaktet vores serviceleverandør til vore filtre, som kunne konstatere at det ene filter var defekt. Det har betydet at vi i en periode har leveret vand, med for meget jern-indhold. 

Jern har desværre den uhensigtmæsighed, at den sætter sig i klumper i vores vandrør, og kommer ud til tilfældige brugere som brunt vand. Jern er ikke sundhedsskadeligt. 

Serviceleverandøren meddeler d. 26.6.2006 at fejlen er nu delvis udbedret, og forholdende skulle være bedre. Der aftales at der skal analyseres om vores filtre skal ombygges så vi undgår jernproblemer i fremtiden.

Der bestilles ny vandanalyse - og resultatet modtog vi d. 21.7.2006. Nu er der endnu mere jern i vandet ??

Serviceleverandøren bestilles straks igen, og nu meddeler teknikeren at det ene filter er defekt og skal lukkes, hvilket sker d. 25.7.2006. Der lukkes af for "filter 2" og produktionen på "filter 1" sættes op.

Efter en uge konstateres at vandkvaliteten ikke er blevet synligt bedre, hvorefter Serviceleverandøren bestilles for 3. gang. Den 31. juli konstateres at en pumpe har periodiske problemer, hvorefter der aftales at pumpen skal skiftes.

Pumpen er nu skiftet og der er installeret en elektrisk ventil som skal forhindrer fremtidige problemer med den omtalte pumpe.

I uge 32 blev der taget ny vand-analyse på vandværket som viser at jern-indhold nu er klart bedre, men ikke helt optimal.

I uge 34 blev der taget vand-analyse hos en forbruger. Jernindhold ligger nu på 0,16 mg/l . Grænseværdi er 0,2 mg/l, d.v.s. jernindhold nu ligger under myndighedernes krav.

På bestyrelsesmøde d. 14. august 2006 blev det besluttet at vores filtre skal ombygges så alle krav om vandkvalitet fra nu og fremover kan overholde lovkravene. Ombygningen af vore filtre er sket primo oktober 2006.

Der gøres opmærksom på at der stadig kan forekomme gult vand hos enkelte forbrugere. Kontakt venligst vandværket hvis problemet gentager sig.

Vi har haft mange henvendelser omkring ødelagt vasketøj m.v. Se denne vejledning fra Vandværksforeningen

 

   

Bjarne Bohsen,

Opdateret den 24-03-2012

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top