Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Her kan læse et par historier og begivenheder fra os.....]
  

 

 Nu skal vi have elektroniske og fjernaflæste vandmålere, oktober 2015

 Ny rekord i udpumpet vandmænge, august 2014

 Alarm - stort vandforbrug, oktober 2011

 Projekt "Elektronisk Ledningsregistrering - april 2010

 Brud i Sommerhuset - februar 2010

 Et par fortællinger fra vores protokol (75 års jubilæum) april 2009

 Endnu en lækage - november 2008


 Filterproblemer - sommeren 2006

 Renoveringer på vandværket - 2005

 4 uheld på 24 timer - februar 2003

 Renoveringer på ledningsnet - 2001/2003

 Det store brud - januar 2002


 


 


 


 


 

 

Bjarne Bohsen, Egernsund den 26-10-2015

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top