Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Flyttemeddelelse ]
 
Af sikkerhedsmæssige hensyn har vi ikke mere en indberetningsblanket.
 
Send en mail til vandvaerk@egernsund.dk indeholdende minimum følgende oplysninger:
 
Fra-flytters navn og nye adresse
Dato for fraflytning
Målerstand ved fraflytning
Navn på ny ejer/beboer (tilflytter)
Telefon og email-adresse på fraflytter
Telefon og email-adresse på tilflytter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top