Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Kontaktpersoner ]
  
Din kontaktperson vedr. økonomi, regnskab, bogholderi m.v..

Formand Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund.
    Telefon 74 44 08 86

helst - skriv en mail til:  vandvaerk@egernsund.dk

Ved manglende vandforsyning, brud på ledninger m.v.

Kig først på Facebooksiden:
    
" Egernsund - Events og aktiviteter i Egernsund by "
eller på Facebooksiden:
     "
Grundejerforeningen Rendbjerg"
om der skulle være en opdateret driftsnyhed.....

ellers tager du kontakt til:

Egernsund VVS v/H.P. Matzen, Sundgade 98, 6320 Egernsund
    Telefon 74 44 93 17

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:.

Henry Godt (næstformand), Benediktesvej 116, 6320 Egernsund
Henrik Kristensen (VV passer), Teglparken 42, 6320 Egernsund
Bjarke Petersen, Mosevej 4, 6320 Egernsund
Nis Kaare Hansen, Havnevej 11, 6320 Egernsund
 

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top