Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Projekt "Elektronisk Ledningsregistrering".... ]
  
På denne side kan du læse om et større projekt vi i bestyrelsen, længe havde ønsket os at komme igang med - nemlig at få vores vandledninger elektronisk registreret - dvs. på nogle grafiske kort som lagres på EDB.


 Hvorfor var det nu nødvendigt ??


Bestyrelsen havde i længere tid ønsket sig at vi får alle vores ledninger elektronisk registreret. Det skyldes følgende årsager:
  • Når der konstateres brud er det vigtigt at vi hurtigt kan reagere for at lækagen udbedret. Jo mere vi ved om hvor ledninger ligger - jo billigere bliver det at få lækagen lavet.
  • De offentlige myndigheder forlanger at alle ledninger i jorden skal kortlægges, således at når entreprenører har brug for at grave i jorden, skal der være en mulighed for at finde alle ledninger. Se mere omkring dette på http://www.ler.dk
  • Bestyrelsesmedlemmer og vores håndværkere udskiftes løbende men ledningerne ligger i jorden i flere generationer. Det er vigtigt at vore efterkommere kender til hvor vi har lagt ledningerne osv.
Vi kaldte det er projekt idet det ikke var en opgave som skulle undervurderes. Det tager lang tid og koster mange penge at få registreret 20 kilometer vandledninger og tilhørende komponenter - f.eks. stophaner, målerbrønde, stikledninger osv. osv.
 
 Hvordan gjorde vi det så ??
 

I 2009 indgik vi en aftale med konsulentfirmaet Rambøll omkring et samarbejde på området. Det nødvendige EDB-udstyr blev indkøbt og installeret og Rendbjergområdet blev registreret i efteråret 2009. Se her hvordan det ser ud på EDB...

I 2010 tog vi Egernsund By nord for hovedvejen, og i 2011 tog vi så resten af byen.

Selve det praktiske arbejde foregik vha. GPS opmålinger. I den forbindelse havde vi brug for alle husejers kendskab med placering af stopmåler. Derfor havde vi husstandsomdelt en skrivelse og samtidig udleveret et dannebrogsflag til markering af stophanerne. Læs mere i denne meddelelse...

Slutteligt pågik der et tegningsarbejde af Rambøll således at ledningerne mellem stophanerne bliver tegnet ind. Et arbejde som strækkede sig fra sommeren 2011 til marts 2012.

ENDELIGT kunne vi frigive tegningerne, og alle kan se resultatet her:

http://egernsundgis.vandnet.dk/appl/html/viewer.asp

 

Bjarne Bohsen, Egernsund den 07-08-2012

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top