Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Det store brud i Egernsund ! ]
  
På denne side kan du læse lidt mere om de udfordringer vi havde med et større ledningsbrud i januar 2002. 


 Hvordan opdagede vi
bruddet

Som det fremgår andet sted på vores hjemmeside har vi i 2001 fået etableret nogle flere målere og loggere på vores ledningsnet, som er langt mere følsomt, og allerede efter nogle måneder har vores investeringer næsten tjent sig hjem.

Som det fremgår af nedenstående graf, kunne vi se på kurverne at der måtte været et større brud - et eller andet sted i byen.

Under et ekstra ordinært bestyrelsesmøde besluttede vi at vandværket ville henvende sig til vore medlemmer (via dagspressen), således at alle blev opmærksomme på vore problemer, evt. være behjælpelig med at opspore lækagen. Vi kunne nogenlunde beregne at hullet var ca. 2-3 cm stor og vi mistede mellem 4 og 5 m3 vand i timen eller 1½ liter i sekundet.

 Kan man ikke bare søge efter hullerne ?

Jo - der findes professionelle virksomheder som har specialiseret sig i, at finde huller i ledningsnettet, men hvis vi skal undersøge alle vore ledninger (over 20 km. vandledning) vil vores midler hurtigt være opbrugt. Så inden vi tilkalder ekstern assistance, skal vi først selv have nogle "fornemmelser af" hvor i vores forsyningsområde vi har problemer.

Den bedste måde man kan spore en lækage er om natten, hvor vi har det laveste forbrug.


 Hvad gjorde vi så ?

Efter råd fra eksterne konsulenter besluttede bestyrelsen i 2001 at vores ledningsnet skal sektioneres, hvilket betyder at vi deler ledningsnettet op i flere forskellige forsyningsområder, med særskilte vandmålere for hvert område.

Ud fra denne sektionering kunne vi hurtigt spore at hullet måtte være i den gamle bydel (syd for Brovej).

Vi fandt også hurtigt ud af at det måtte være i området Sundgade (øst for Sydbank), Fjordvej, Kystvej m.v.

Vi tilkaldte 2 eksterne konsulenter med professionelt udstyr, hvor de med lytteudstyr forsøgte at spore lækagen. INGEN RESULTAT


 Så lykkedes det ?

Så gik vi igen i gang med vore loggere og aflukning i nattetimerne, og nu blev vi så kloge, så vi var sikker på at det var i Sundgade-ledningen der starter fra Sydbank og går forbi den gamle skole, og krydser hovedvejen ved tunnellen.

Tirsdag den 29. januar ved middagstid lykkedes det vore dygtige lokale VVS-mand (H.P.Matzen) og vores gravemester (Ole Hansen Aps) at finde hullet under Brovej.

 

Her er grafen som viser os at der er noget galt.
Her er grafen efter vi har repareret hullet.

Bjarne Bohsen, Egernsund den 24-03-2012

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top