Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ 4 uheld inden for 24 timer ! ]
  
På denne side kan du læse lidt mere om de udfordringer vi havde en weekend i februar 2003. 


 Hvad skete der dog ??

Egernsund Vandværk måtte afbryde vandforsyningen til hele byen 2 gange inden for 24 timer. Første gang var i tidsrummet lørdag den 8.2. fra kl. 19:15 til ca. kl. 24:00 og anden gang var søndag den 9.2. i tidsrummet 13:45 - 15:30.

Alt i alt var det fire uheld på stribe som vandværkets forbrugere blev berørt af.

1. uheld: Da alarmen gik lørdag aften viste det sig at nogle vand-niveuaregulatorer i vandprocessen ikke fungerede tilfredsstillende og vores store rentvandsbeholder var tømt fuldstændigt for vand. 

2. uheld: Alarmerne i rentvandsbeholderen havde også svigtet, så selv om vi havde udbedret fejlen i løbet af ½ time, skulle vi først have fyldt beholderene helt op inden vi kunne starte pumperne igang igen, og det tog ca. 3 timer.

3. uheld: Søndag var det så på ledningsnettet det gik galt. Et brud i Sundgade på en hovedledning burde ikke være noget problem, 

4. uheld: Men hovedhanerne omkring brudstedet ville ikke fungere tilfredsstillende, så derfor blev vi nødt til at afbryde vandforsyningen til hele byen en gang til, således at vore håndværkere kunne komme til at reparere brudstedet.

 

Bjarne Bohsen, Egernsund den 24-03-2012

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top