Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

[ Renoveringer på vandværket i 2005 ]
  
På denne side vil vi informere lidt mere om de planer vi havde for at løse udfordringer med svigtende produktion/leverance fra vandværket.

 Hvilke udfordringer havde vi gennem en åre-række ?

Vi havde over en længere periode desværre været ramt af forskellige uheld på vandværket. Flere af vore uheld kunne desværre spores tilbage til vore elektriske systemer, overvågning og alarmer. Alt styring på vandværket kunne dateres tilbage til midten af 80'erne hvor vandværket blev bygget, og hvor alt styres analog, dvs. at det er "gammeldaws" kontakter og relæer som kan slides (og allerværst til tider være ustabile).

 Kan man ikke bare reparere på el-systemet ?

Jo måske - men desværre måtte vi konstatere at de elektriske installationer ikke var tidssvarende, ikke korrekt dokumenteret og nok klar til en større renovering


 Hvad gjorde vi så (sen-sommeren 2005) ??

Efter råd fra eksterne konsulenter, Vandværksforeningen og kollega-vandværker, gik vi igang med en større renovering af de elektriske systemer, overvågningsanlæg og alarmanlæg.

Et større anlægsarbejde som blev færdig ultimo 2005.

 

September 2005:
Vore montører er igang med at installere den nye el-tavle (det blå skab)
   
September 2005:
I midten af billedet kan du se det gamle elskab
   
September 2005:
Og her er hydroforen (den der sørger for jævnt tryk på vandet) som snart forsvinder
   
Januar 2006:
Alle de gamle installation er væk og vi har kørt på det nye system i nogle måneder
   
Januar 2006:
Den gamle hydrofor er væk, og nu holder vi tryk på vand via frekvensstyrer fra Danfoss


 Hvad fik vi så leveret ??

1) Ny el-tavle, vel-dokumenteret og efter nyeste standard
2) Nye el-installationer til samtlige pumper, relæer osv.
3) Nye elektroniske følere og alarmer
4) Elektronisk styrings, overvågning, alarm og statistiksystem
5) Overvågning og alarmering både via telefon og SMS og forskellig alarmtype alt efter hvilken komponent som fejler/afviger.

 

Problemer med vandkvaliteten sommeren 2006 - se her....  

Bjarne Bohsen,

Egernsund den 24-03-2012

 
   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top